Hem Om företaget Metod/Material Visioner Kontakt Stöd oss Webbshop Film, musik

Studeria-logga.jpg
White-banner.gif

Välkommen och tack för att du besöker Studeria.

Hemsidan omarbetas just nu och beräknas vara klar inom kort.

Vi ger Dig och din familj en inblick i det absolut senaste inom studieplanering. Studeria är en ny

​innovativ metod och har ett helt unikt material som är personligt anpassat till ditt skolbarns schema.

Studerias syfte är noga genomtänkt för att få ett så bra resultat som möjligt.

Tillsammans planerar skolbarn och föräldrarna i hemmet för att få en bra balans mellan läxor och fritidsaktiviteter.

Studeriamaterialet underlättar planeringen.

Under veckan sker en uppföljning av den gemensamt framtagna planeringen - och i slutet av samma vecka utvärderar man det som planerats.

Dokumentationen i Studeriamaterialet sköts av föräldern.

Den här metoden främjar kontakten mellan barn och förälder - hela familjen mår bättre i och med en bra vardagsstruktur.

Det är aldrig för sent att engagera sig i sitt barns skolgång

Studeria är en INNOVATION som kan förändra samhället till att bli mer empatiskt - med början inom den närmsta kretsen - FAMILJEN

Tar det lång tid att hålla på med Studeria?

Inte alls – när Studeriametoden är satt i system då vet både förälder och barn vad som gäller. Det kan ta allt från några minuter till en timme i anspråk - helt beroende på vad skolbarnet har att berätta.

Är det komplicerat?

Absolut inte - du som förälder kommer snart att hitta vilka öppna frågorna som passar just ditt barn. Barnet finner med hjälp av dina öppna frågor sina egna svar och som passar hans/hennes skolsituation.

I vilken årskurs kan vi börja?

När ni vill! Det går utmärkt att börja mitt i en termin.

                          

                           Studeriapärm                                           Studerias metodbok och kollegieblock                                        Studeriahyllor